Kiropraktor

Kiropraktorklinik i Borås & Alingsås

Är du i behov av en kiropraktor som behandlar exempelvis ryggskott, ischias,nackbesvär, huvudvärk, spänningar i axlar, tennisarmbåge, muskelfästesinflammationer med mera så erbjuds du en erfaren och kvalificerad kiropraktor hos vår kiropraktorklinik i Borås eller Alingsås. Akuta problem kan vi oftast ta emot samma dag.

Kostnad hos vår kiropraktorklinik i Borås och Alingsås är 650 kr vid det första besöket och 550 kr per gång för påföljande behandlingar.

Välkommen!

Kiropraktor Per-Ingvar Kopp

Utexaminerades från Anglo-European College of Chiropractic i Bournemouth, England 1976. Första året efter examen innehade en assistentjänstgöring på Simcoe Clinic i Southampton, England . Jag flyttade hem till Sverige och hade en praktik i Stockholm mellan 1977-1982. Från 1980 har jag varit verksam i egen praktik i Borås och sedan 1982 parallellt i Alingsås.

Mellan åren 1988-1996 var jag kassör och vice ordförande i vår intresseorganisation Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR).

Åren 1993-1999 var jag styrelseledamot i Nordisk Instiut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB), som är ett forsknings och vidareutbildningsinstitut i Odense Danmark. Under denna period var NIKKB också djup involverad i upprättandet av kiropraktorutbildningen på det Syddanske Universitet i Odense. 

Mellan åren 1995-2005 var jag styrelseledamot och kassör i European Chiropractors’ Union (ECU), som är en paraplyorganisation för alla nationella kiropraktororganisationer i Europa.

Mellan åren 1995-2001 var jag externrevisor i European Council of Chiropractic Education (ECCE), som är ett accrediteringsinstitut för alla kiropraktorutbildningar i Europa. Utbildningsinstituten måste möta den lägsta standarden upprättad av ECCE för att godkännas. Den enda godkända utbildningen i Skandinavien finns i Odense.

Sedan 1995 deltagit i 29 efterutbildningskurser. Totalt 351 timmar »