Utbildningar

Sedan 1995 deltagit i 29 efterutbildningskurser. Totalt 351 timmar

1995 ECU* kongress Luzern, Schweiz.

1996 ECU* kongress Genève  Schweiz. 19 timmar föreläsning och ”work shop”.

1997 ECU* Kongress Amsterdam, Holland. ” Back to Pain”. 19 timmar föreläsning och ”work shop”.

1998 ECU* kongress Saint Vincent,  Italien. ”New Concept and Practical Techniques in Chiropractic Spinal Rehabilitation”. 21 timmar föreläsning och ”work shop”.

1999 ECU* congress Odense, Danmark. ”Disability of the 21st Century”. 17 timmar föreläsning och ”work shop”.

1999 Leg. Kiropraktorers Riksorganisation (LKR) arrangerad konferens Hooks Herrgård. ”Cervical Range of Motion, Flow in Arteriovertebralis, Research- Why and Whereto?”  6,5 timmar föreläsning.

1999 LKR arrangerad konferens Hooks Herrgård. ”Kiropraktiska principer och nutida vetenskap”. 5,5 timmar föreläsning.

2000 LKR arrangerad konferens Hooks Herrgård. ”Vertebrobasilar stroke following Spinal Manipulative Treatment”. 6 timmar föreläsning.

2000 ECU* kongress Aten, Grekland. ”Rehabilitation, Neurology and Sport. New Knowledge applied in Clinical Practice”. 23 timmar föreläsning och ”work shop”.

2000 LKR arrangerad konferens Hooks Herrgård. ”Utvärdering av kiropraktiska principer. Teori och workshops. Utvärdering av medicinsk teknologi. Danska MTV-rapporten. Processen, rekommendationer och konsekvenser i kliniska vardagen.”. 9 tim. föreläsning.

2000. LKR arrangerad konferens Hooks Herrgård. ”Utvärdering av kiropraktisk versamhet” samt ”Utvärdering an medicinsk teknologi”. Danska MTV-rapporten. Processer rekommendationer och konsekvenser i kliniska vardagen.”  6 timmar föreläsning.

2000. Datakurs i journalföringsprogrammet i Karlstad. 6 timmar.

2001. World Federation of Chiropractic kongress i Paris.” The Science, Art and Philosophy of Chiropractic Practice from Youth to Age”. 26 timmar 30 minuter föreläsningar och workshops. 

2002. ECU* kongress Oslo. ”Injury and Trauma: Can chiropractic manage it?” 17 timmar föreläsningar och workshops.

2002. LKR kurs Malmö. ”Kiropraktik –2000. Kompetens och säkerhet.” 6 timmar föreläsning.

2002. LKR kurs Göteborg. Clinical Management Course.” 7 timmar 30 minuter föreläsning.

2003. ECU* kongress Heidelberg, Tyskland. ”Patient Oriented Chiropractic Care, Moving Beyond the Subluxation.” 14 timmar 10 minuter föreläsningar och workshops. 

2003, ChiroCruise.Av finska och svenska kiropraktorföreningarna samordnad kurs. ”Evident Based Care Maintanance.”  7 timmar 45 minuter föreläsning.

2004.  LKR konferens Hooks herrgård. ”Diagnosis and Management of Cervical Radiculopathy”. 6 timmars föreläsning.

2004. ECU* congress Helsingfors. ”The Chiropractic Profession: Facts and Myths”.       18 timmar föreläsningar och workshops.

2004. LKR kurs Varberg. ”21st Century Chiropractic”. 8 timmars föreläsning.

2005. ChiroCruise. Av finska och svenska kiropraktorföreningarna samordnad kurs. ”Scope of Practice in Chiropractic” 7 timmar föreläsning. 

2005. EU project. Växtkraft mål 3. UTB-kiropraktorer-kompetensanalys. 7 timmar.

2006. ECU kongress Stockholm. ”Chiropractic-A Multifaceted Profession”. 18, 5 timmar

2006. AECC (Anglo European College of Chiropractic) Homecoming Celebration. “Sport Imaging, Plain Film Imaging, Advance Imaging”. 3 timmar. 

2008. LKR kurs Karlstad. ”Rehab – what is it good for?”  9 timmar

2009. LKR kurs Stockholm. ”För forskning i tiden”  9,5 timmar.

2010. LKR kurs Stockholm. ”Myofascial Distortion Treatment Seminar” 9 timmar

2010. LKR kurs Umeå. ”Past, Present and the Future of Chiropractic”. 8 timmar

2013  LKR kurs Stockholm “Advanced Extremity Adjusting” 12 timmar

 

* ECU (European Chiropractors´ Union) är en paraplyorganisationen för samtliga Europas 18 kiropraktororganisationer som organiserar CCE eller ECCE* ackrediterade kiropraktorer.

** ECCE (European Council of Chiropractic Education) är ett internationellt organ som granskar, godkänner och vart annat år kontrollerar kiropraktorutbildningarna vid dom universitet och fristående högskolor som finns i Europa.

ECCE har reciprocitet med systerorganisationerna i USA, Kanada och Australien och dessa tillsammans utgör därmed professionens garant för lägsta utbildningsstandard. I Sverige finns ingen ECCE  ackrediterad utbildning.