Huvudvärk

Vanliga symptom

Huvudvärk följs ofta åt av andra symptom som krasslighet, illamående, trötthet, öronsus, orkeslöshet och koncentrationssvårigheter. Återkommande huvudvärk kommer i det långa loppet att påverka humöret. Många blir irriterade, deprimerade och/eller håglösa.

Huvudvärk är, som alla andra smärtor ett meddelande om att något kan vara fel. Källan till smärta är ofta felfunktioner i nackens muskulatur och leder. En och samma patient kan ha flera typer av huvudvärk. Dessa kan gå över i varandra och likna varandra. Exempelvis kan det börja med en spänningshuvudvärk utlöst av en hård fysisk eller psykisk belastning. Om smärtan får fortsätta kan nackhuvudvärk bli nästa steg, som dessutom kan utlösa migrän. Ett annat exempel är patienten med kraftig spänningshuvudvärk, som efterhand utvecklar kroniskt medicininducerad huvudvärk. Se förklaring nedan.

Vanliga typer av huvudvärk

Spänningshuvudvärk, även kallad stresshuvudvärk

Smärtan känns på huvudets båda sidor.

Värken börjar ofta som muskelspänningar i nacke och skuldra och sprider sig till bakhuvudet och fram mot pannan. Känns ofta som ett stramt band.

Vanligtvis förekommer inget illamående eller någon förvarning.

 

Nackhuvudvärk, även kallad cervikogen huvudvärk

Orsak är ofta låsningar i nackens leder., som kan förvärras vid onaturliga nackställningar eller rörelser –

Kan förvärras av oturliga nackställningar eller  rörelser.

 

Migrän

Förvarnas ofta med karaktäristiska synrubbningar såsom flimmer prickar eller blixtsken.

Smärtan känns pulserande och som regel bara på en sida av huvudet.

Vanligtvis är smärtan intensiv och den förvärras vid ansträngning.

Illamående och överkänslig för ljus- och ljud hör till bilden.

 

Medicinsk inducerad huvudvärk

Långvarigt och intensivt bruk av smärtstillande mediciner är en av de vanligaste orsakerna till kronisk huvudvärk.

 

Cervikogen huvudvärk 

En form av huvudvärk som beror på låsningar i nackens översta led. Den ger även nacksmärtor och stram muskulatur i övre delen av nacken.

Vanliga orsaker

  • Felfunktion i nackens muskler och leder.
  • Huvud- och nackskador  (bland annat pisksnärtsskador).
  • Spänningar i käkar och bettfel.
  • Stress.
  • Biverkningar av läkemedel.
  • Personer med migrän har en nedärvd överkänslighet i nervsystemet.
  • Menstruation och andra hormonella förändringar, speciellt hos dem med migrän.
  • Hjärnskakning.

Ovanliga typer av huvudvärk

Hortons huvudvärk är en ovanlig och invalidiserande huvudvärk som oftast drabbar män.

Huvudvärk kan också bero på annan sjukdom. Till exempel vid infektion med feber, högt blodtryck, förgiftningstillstånd eller cystor/hjärntumörer.

Har du huvudvärk en gång i veckan blir det 50 dagar om året! Sök hjälp innan huvudvärken blir en stor plåga för dig.

 

Kiropraktisk behandling

Många huvudvärkspatienter har stor nytta av kiropraktorbehandling.

Vid valet av behandlingsstrategi, lägger kiropraktorn stor vikt vid att se patienten som helhet. Kiropraktorn använder en rad olika metoder och tekniker för att återupprätta normal funktion i leder, muskler, bindväv och nervsystem och därmed minska smärtan. Huvudsakligen används händerna i behandlingen.

För patienter med kronisk huvudvärk, kan regelbundna, uppföljande  behandlingar vara ett bättre och tryggare behandlingsalternativ, än ett långvarigt bruk av smärtstillande läkemedel. (Jämför med medicinskt inducerad huvudvärk ovan

Detta kan du göra själv

 

Sträva efter en sund och regelbunden livsstil.

Sök välbefinnande och undvik stress i vardagen.

Håll dig i god fysisk form.

Om du regelbundet använder smärtstillande tabletter bör du successivt försöka sluta med detta en period (några veckor). Om du har medicininducerad huvudvärk kommer du att märka att du blir bättre efter en tid.

Kiropraktor