033-10 40 47

0322-61 17 00

Vill du att vi hör av oss?

Utbildningar

VIDARUTBILDNING DE SENASTE ÅREN:

 • 1995 ECU* kongress Luzern, Schweiz.
 • 1996 ECU* kongress Genève  Schweiz. 19 timmar föreläsning och ”work shop”.
 • 1997 ECU* Kongress Amsterdam, Holland. ” Back to Pain”. 19 timmar föreläsning och ”work shop”.
 • 1998 ECU* kongress Saint Vincent,  Italien. ”New Concept and Practical Techniques in Chiropractic Spinal Rehabilitation”. 21 timmar föreläsning och ”work shop”.
 • 1999 ECU* congress Odense, Danmark. ”Disability of the 21st Century”. 17 timmar föreläsning och ”work shop”.
 • 1999 Leg. Kiropraktorers Riksorganisation (LKR) arrangerad konferens Hooks Herrgård. ”Cervical Range of Motion, Flow in Arteriovertebralis, Research- Why and Whereto?”  6,5 timmar föreläsning.
 • 1999 LKR arrangerad konferens Hooks Herrgård. ”Kiropraktiska principer och nutida vetenskap”. 5,5 timmar föreläsning.
 • 2000 LKR arrangerad konferens Hooks Herrgård. ”Vertebrobasilar stroke following Spinal Manipulative Treatment”. 6 timmar föreläsning.
 • 2000 ECU* kongress Aten, Grekland. ”Rehabilitation, Neurology and Sport. New Knowledge applied in Clinical Practice”. 23 timmar föreläsning och ”work shop”.
 • 2000 LKR arrangerad konferens Hooks Herrgård. ”Utvärdering av kiropraktiska principer. Teori och workshops. Utvärdering av medicinsk teknologi. Danska MTV-rapporten. Processen, rekommendationer och konsekvenser i kliniska vardagen.”. 9 tim. föreläsning.
 • 2000. LKR arrangerad konferens Hooks Herrgård. ”Utvärdering av kiropraktisk versamhet” samt ”Utvärdering an medicinsk teknologi". Danska MTV-rapporten. Processer rekommendationer och konsekvenser i kliniska vardagen.”  6 timmar föreläsning.
 • 2000. Datakurs i journalföringsprogrammet i Karlstad. 6 timmar.
 • 2001. World Federation of Chiropractic kongress i Paris.” The Science, Art and Philosophy of Chiropractic Practice from Youth to Age”. 26 timmar 30 minuter föreläsningar och workshops. 
 • 2002. ECU* kongress Oslo. ”Injury and Trauma: Can chiropractic manage it?” 17 timmar föreläsningar och workshops.
 • 2002. LKR kurs Malmö. ”Kiropraktik –2000. Kompetens och säkerhet.” 6 timmar föreläsning.
 • 2002. LKR kurs Göteborg. Clinical Management Course.” 7 timmar 30 minuter föreläsning.
 • 2003. ECU* kongress Heidelberg, Tyskland. ”Patient Oriented Chiropractic Care, Moving Beyond the Subluxation.” 14 timmar 10 minuter föreläsningar och workshops. 
 • 2003, ChiroCruise.Av finska och svenska kiropraktorföreningarna samordnad kurs. ”Evident Based Care Maintanance.”  7 timmar 45 minuter föreläsning.
 • 2004.  LKR konferens Hooks herrgård. ”Diagnosis and Management of Cervical Radiculopathy”. 6 timmars föreläsning.
 • 2004. ECU* congress Helsingfors. ”The Chiropractic Profession: Facts and Myths”.       18 timmar föreläsningar och workshops.
 • 2004. LKR kurs Varberg. ”21st Century Chiropractic”. 8 timmars föreläsning.
 • 2005. ChiroCruise. Av finska och svenska kiropraktorföreningarna samordnad kurs. ”Scope of Practice in Chiropractic” 7 timmar föreläsning. 
 • 2005. EU project. Växtkraft mål 3. UTB-kiropraktorer-kompetensanalys. 7 timmar.
 • 2006. ECU kongress Stockholm. ”Chiropractic-A Multifaceted Profession”. 18, 5 timmar
 • 2006. AECC (Anglo European College of Chiropractic) Homecoming Celebration. “Sport Imaging, Plain Film Imaging, Advance Imaging”. 3 timmar. 
 • 2008. LKR kurs Karlstad. ”Rehab – what is it good for?”  9 timmar
 • 2009. LKR kurs Stockholm. ”För forskning i tiden”  9,5 timmar.
 • 2010. LKR kurs Stockholm. ”Myofascial Distortion Treatment Seminar” 9 timmar
 • 2010. LKR kurs Umeå. ”Past, Present and the Future of Chiropractic”. 8 timmar
 • 2013  LKR kurs Stockholm "Advanced Extremity Adjusting" 12 timmar

 

* ECU (European Chiropractors´ Union) är en paraplyorganisationen för samtliga Europas 18 kiropraktororganisationer som organiserar CCE eller ECCE* ackrediterade kiropraktorer.

 

** ECCE (European Council of Chiropractic Education) är ett internationellt organ som granskar, godkänner och vart annat år kontrollerar kiropraktorutbildningarna vid dom universitet och fristående högskolor som finns i Europa.

ECCE har reciprocitet med systerorganisationerna i USA, Kanada och Australien och dessa tillsammans utgör därmed professionens garant för lägsta utbildningsstandard. I Sverige finns ingen ECCE  ackrediterad utbildning.

Kiropraktor Per-Ingvar Kopp